Sanační geologie

Staré ekologických zátěže, tedy znečištění horninového prostředí a podzemních vod škodlivinami převážně průmyslového původu, představují ještě v současnoti vážnou hrozbu pro životní prostředí, jejíž odstraňování je často obtížné a vyžaduje speciální technologcké postupy.

Sanace takových znečištěných lokalit je hlavním programem naší splečnosti.

BIOTREND MORAVA s.r.o. zajišťuje v této oblasti komplexní služby od projektování, průzkumných prací, analýzy rizik, po instalaci a provoz sanačních zařízení, odvoz a likvidaci nebezpečných odpadů a kontaminace z řešeného území.

Oblasti sanačních prací:

Každý projekt rekultivace řešíme individuálně s ohledem na rozsah, požadavky a finanční možnosti našich klientů.
© 2016 BIOTREND MORAVA s.r.o.
www.biotrendmorava.cz