Odpadové hospodářství

Poskytujeme poradenské a legislativní služby v oblasti nakládání s odpady vyjma nebezpečných. Zpracujeme pro vás Provozní řád odpadového hospodářství, Havarijní plán, hlášení o produkci a nakládání s odpady.

Pomůžeme vám s registrací do ISPOPu, vyřídíme souhlas k nakládání s odpady a vyřídíme administrativu na úřadě.
© 2016 BIOTREND MORAVA s.r.o.
www.biotrendmorava.cz