O nás

Společnost BIOTREND MORAVA s.r.o. je na trhu od poloviny roku 1996. Specializujeme se na sanace a rekultivace starých ekologických zátěží a skládek pro města, obce, neziskové organizace i soukromý sektor. Poskytujeme poradenské a konzultační služby v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s odpady.

Zabýváme se projektováním vodohospodářských a ekologických staveb, revitalizačními projekty (rybníky, vodní toky, mokřady, biotopy, ÚSES - územní systém ekologiské stability, protipovodňová a protierozní opatření, atd.), analytickou, projekční a stavební činností v rámci eko-enviro opatření s využitím dotačních nástrojů, zejména národních a evropských programů, operačních programů MŽP, Státního fondu životního prostředí, programů rozvoje venkova, dotačních programů Státního zemědělského intervenčního fondu a dalších.

Naší prioritou jsou projekty zaměřené na udržitelný rozvoj v souladu se zachováním přírodních hodnot, zlepšení stavu životního prostředí a ekologických funkcí krajiny.

Pro dosažení odpovídající kvality námi realizovaných staveb a navržených řešení neustále vzděláváme a zvyšujeme kvalifikaci našich zaměstnanců a spolupracujeme s řadou odborníků a autorizovaných inženýrů. Mezi naše dlouhodobé priority patří především spokojenost zákazníků a vysoká kvalita provedené práce s ohledem na ochranu životního prostředí.
© 2016 BIOTREND MORAVA s.r.o.
www.biotrendmorava.cz