Revitalizace krajiny

Revitalizace vodních toků, rybníků, tůní a mokřadů, lesních a lučních pozemků i komerčně využívaných ploch v rámci areálů podniků a firem. Tvorba prvků ÚSES, obnova biotopů ohrožených živočichů a rostlin.

Vstup do sekce »

Rekultivace skládek

Technické a biologické rekultivace skládek odpadů pro města, obce, firmy i soukromý sektor. Anylýzy rizik, studie, zemní práce, odvoz odpadu, terénní modelace, úprava povrchu a ozelenění.

Vstup do sekce »

Sanační geologie

Sanace starých ekologických zátěží. Odběr vzorků, zpracování analýzy rizik, studie, projeky, sanační práce a likvidace nebezpečných odpadů v zasažené lokalitě.

Vstup do sekce »

Odpadové hospodářství

Poradenství, konzultace a řešení v oblasti nakládání s odpady, jejich využití, likvidace a ochrany přírody a životního prostředí.

Vstup do sekce »
ENVIROMENTÁLNÍ INŽENÝRING - komplexní řešení problematických lokalit. Od vstupní analýzy, zhodnocení možností a přípravy projektu až po výslednou realizaci. Váš problém je pro nás výzvou. Zajistíme kompletní outsoursing a administrativu, vyřízení potřebných povolení, zajištění financování projektu za pomoci dotací a provedení sanačních, stavebních, rekultivačních a revitalizačních prací. (biocentra, mokřady, tůně, skládky, staré ekologické zátěže, enviro opatření v krajině) Realizujeme ekologické stavby na klíč.

Pomáháme měnit krajinu k lepšímu...
© 2016 BIOTREND MORAVA s.r.o.
www.biotrendmorava.cz
BIOTREND MORAVA s.r.o.
Petřivalského 584/1
750 02 Přerov I-Město

Tel: +420 777 965 265
E-mail: info@biotrendmorava.cz